Menu Sluiten

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van sportvereniging TTV Revanche Schaijk (hierna te noemen: de vereniging) heeft Wim Arts aangesteld voor de functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
Een VCP helpt tegen ongewenst gedrag binnen een vereniging en heeft een ondersteunende taak naar de (hulp)vragers. In de ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij/zij moet doen en heeft niemand last van de ander. De realiteit is echter anders. Ongewenste omgangsvormen komen helaas voor.
Bij ongewenst gedrag kun je denken aan seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie en criminaliteit.
Het mooiste zou zijn als iemand meteen wordt aangesproken op zijn/haar gedrag als dit als ongewenst wordt ervaren (lees ook onze gedragscode). In de praktijk is dit niet altijd even gemakkelijk. Ook kan het lastig zijn als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren bijvoorbeeld een ouder of een trainer is. Een VCP is aanspreekpunt voor leden, ouders of vrijwilligers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Een VCP luistert naar je verhaal en doet niets zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing kan zijn. Een VCP vertelt niets door zonder jouw toestemming, maar heeft wel (anonieme) meldingsplicht.
De belangrijkste taken van een VCP zijn:
– luisteren, eerste opvang bieden
– in samenspraak met de hulpvrager bepalen wat de volgende stap kan zijn
– melding maken bij het bestuur al dan niet anoniem
– bestuur/commissie adviseren t.a.v. preventie
De vertrouwenscontactpersoon is Wim Arts, hij stelt zich hieronder kort voor.

Ik ben Wim Arts, 64 jaar oud en sinds augustus 2020 met vroeg pensioen. Ik heb ruim veertig jaar gewerkt als wegenwachter bij de ANWB en daarnaast taken vervuld als mentor. Sinds ik woonachtig ben in Schaijk (1983) ben ik vanaf 1989 lid van Revanche en heb voor de vereniging meerdere taken vervuld, zo ben ik 26 jaar voorzitter geweest en heb ik als jeugdcoach teams kampioen zien worden. Ik ben vader van twee kinderen en opa van twee kleinzoons. In juli 2020 heb ik de cursus VCP via de NOC/NSF gevolgd.
Je kunt mij altijd bereiken of berichten op het telefoon nummer: 06-53230725